mandag, mars 19, 2007

GloPosCom prosjektet kommet i gang på SourceForge

Da har jeg fått godkjent registreringen av GloPosCom prosjektet på SourceForge.

Har begynt å bidra kode. OpenSSL-patchen for iksemel er bidratt og kjernefunksjonaliteten (sending av GPS-koordinater via GTalk) fungerer. Koden har lite med feilsjekking og ingen håndtering av mistet Internet-forbindelse eller GPS-forbindelse.

lørdag, mars 10, 2007

Registrert prosjekt hos Sourceforge

Jeg har nå registrert et prosjekt på Sourceforge(avventer godkjenning) som heter GloPosCom. Prosjektet er resultat av noen måneders leiking med GPS og XMPP. Siden jeg ikke har tid til å holde på med dette så mye at det blir noe særlig framgang legger jeg det som er utviklet på Sourceforge. Dette i håp om at flere kan bidra til at dette blir et prosjekt som får moment.

Jeg har opprettet en ny blogg for dette prosjektet på http://gloposcom.blogspot.com