mandag, juli 17, 2006

BasicMicro ISP-PRO IDEJeg har her brukt B Knudsen Data (http://www.bknd.com) sin C-kompilator for å generere assemblykode (den kan også generere objekt og hex-filer). Videre assembler jeg den koden med assembleren som følger med BasicMicro ISP-PRO IDE. Legg merke til det grønne området i teksteditoren. Teksten i det området er automatisk generert av IDE'en, samt at det følger med en utgave fra parametrene som er gitt til C-kompilatoren. Jeg pleier å kommentere ut det som kommer fra C-kompilatoren så ikke assembleren blir forvirret. Det er veldig viktig å sjekke __CONFIG verdien (havner på adresse 0x2007) fordi den kan låse flashen for videre skriving. Dokumentasjon på __CONFIG verdien finner du i databladet for aktuell kontroller.

Ingen kommentarer: